Lietuvių dainos ir giesmės šiaur-rytinėje Lietuvoje

Paieška:

Pavadinimas
Eilės numeris Žodžiai tekste
Metai Užrašytojas
Užrašymo vieta Pateikėjas
Gyvenamoji vieta
Eiti į puslapį:

TURINYS

Prakalba – p. III
Vorwort – p. XIII

I. Darbo, pokylių, papročių ir įvairių padėjimų giedojimai

1. Prie darbo
A. Giesmės
1. Prie namų darbų ir lauke keletui dirbant p. 1
2. Prie darbo žmonių būryj p. 9
B. Valiavimai, ridavimai ir lojimai
1. Valiavimas p. 30
2. Melžiant (ridavimai) p. 32
3. Malant – p. 32
4. Einant vandens p. 33
2. Lopšinės p. 34
3. Vaikų p. 38
4. Piemenų
1. Piemenų raliavimai p. 46
2. Piemenų įvairios p. 51
5. Šokiai ir žaislai
1. Šokiai p. 55
2. Žaislai su šokiais p. 71
6. Papročių ir mitologiški giedojimai
1. Šventa giesmė pagonijos laikų p. 80
2. Kupolių p. 80
3. Sūpuoklių p. 83
4. Užugavėnių – p. 84
5. Genant ryto p. 84
6. Per Sekmines p. 85
7. Pabaigtuvės p. 86
7. Prie gėrimo p. 87
8. Kariškos p. 93
9. Vestuvių giedojimai
1. Jaunojo pusėje p. 104
2. Pamergiai vainiką pindami p. 105
3. Suvėjus savynams p. 110
4. Jaunosios verkimas, atvažiavus savynams p. 105
5. Dieverio ir pamergio kalbos vainiką mainant p. 110
6. Išjuokia jaunąjį p. 112
7. Mergaitės gieda jaunajai p. 112
8. Apgieda jaunąją p. 113
9. Jaunosios rypavimas p. 116
10. Važiuojant ant bažnyčią p. 117
11. Sugrįžus iš bažnyčios p. 117
12. Derant sodą p. 118
13. Prieš gaubimą p. 119
14. Po paklodei ieškant jaunosios p. 120
15. Kraičius vežant p. 121
16. Išleidžiant jaunąją p. 122
17. Sutinka jaunąją p. 125
18. Jaunojo pusėje p. 126
19. Marčių rytas p. 127
20. Užugirios ir vestuvių užbaiga p. 129
21. Apgieda jaunąjį p. 131
22. Apgieda jaunąją p. 136
23. Apgieda svočią p. 142
24. Apgieda piršlį p. 146
25. Apgieda svotus p. 150
26. Apgieda pamergius p. 164
27. Apgieda dieveris p. 165
28. Apgieda svainį p. 166
29. Apgieda kraičvežius p. 166
30. Apgieda viens kitą p. 166
31. Per visas vestuves p. 166

II. Meilės, rūpesčio, skausmo ir kiti lyriški giedojimai

1. Apie meilę p. 181
2. Lyriški pasakojimai p. 245
3. Įvairūs lyriški giedojimai p. 277
4. Rūpesčio dainos p. 284
5. Našlaičių p. 301
6. Raudos p. 310

III. PASAKOJIMAI, PAMOKINIMAI, JUOKAI, PAMĖGDŽIOJIMAI GAMTOS BALSŲ IR PRIETARAI

1. Pasakojimai p. 314
2. Pamokinimai, juokai, apsakojimai ir kitos p. 326
3. Lojimai p. 334
4. Pamėgdžiojimai gamtos balsų
1. Paukščių p. 335
2. Avies p. 338
3. Arpo p. 338
4. Girnų p. 338
5. Kūlimo p. 338
5. Prietarai p. 338

Sąrašas dainininkų p. 340
Sąrašas svetimų rankraščių p. 344
Žodynėlis p. 345
Gaidos giesmių, dainų, rypavimų p. 350
Paveikslai p. 358